DESPRE NOI EVENIMENTE GALERIA SPONSORI CONTACT
OBIECT DE ACTIVITATE        
MEMBRI        
ISTORIC        
PRESA        
 


Înființată în anul 1994 cu sprijinul Ministerului Culturii și Educației din Austria, Asociația Culturală ”Musikforum Europa” Arad are ca scop promovarea în formele cele mai potrivite și mai eficiente a vieții culturale, în special a celei muzicale din România, colaborarea și cooperarea pe multiple planuri cu asociații similare din țară și străinătate, încurajarea tinerelor talente.

Obiectul de activitate al asociației include organizarea și susținerea de concerte, festivaluri muzicale, în sensul unor schimburi culturale reciproce cu organizații similare din țară și din străinătate, organizarea de cursuri de perfecționare și de concursuri interne și internaționale, cu deosebire în domeniul muzical, promovarea tinerelor talente, inițierea, organizarea și susținerea unor manifestări culturale cum af fi simpozioane, seminarii, dezbateri colective de cercetare, colaborarea cu universități, licee, instituții de cultură, culte, sindicate și alte asociații, fundații, instituții de stat și organizații obștești, cu posturi locale și centrale de radio și TV, având ca scop dezvoltarea vieții culturale, în special a celei muzicale atât în țară cât și în regiunile limitrofe locuite de români.

Consiliul de Conducere al asociație este format din 3 membri:
Președinte: Wolfgang Gröhs - dirijor
Vicepreședinte: Mihaela Rodica Talmaciu - violonistă
Vicepreședinte: Dr. Dr.H.C. Jutta Unkart Seifert consilier ministerial Ministerul Culturii și Educației din Austria

Începând din anul 1997 asociația funcționează sub patronajul Asociației Regiunilor Europene (ARE).